Användarvilkor Forum Europarunt.se

Dessa användarvillkor med diskussionsregler är uppdaterade 2020-02-17.

-------------------

När man blir medlem på forum.europarunt.se innebär det att man accepterar dessa användarvillkor, vår datapolicy (<in med länk) och vår cookiepolicy (< in med länk).

§ 1 Användarnamn

Användarnamnet du väljer får inte relatera till kommersiell verksamhet, t ex firmanamn om ni inte fått uppgift av oss att skriva under dessa verksamheters namn. Använd gärna ditt riktiga för- och efternamn. Användarnamnet får inte vara ägnat att förväxlas med redan befintliga skyddade varumärken.

§ 2 Namn och adress, e-post och hemsida

Du måste uppge korrekt namn och mailadress i medlemsprofilen. Den delen av profilen är dold för vanliga medlemmar. Bara administratörer och moderatorer kan se den. Vi behöver uppgifterna för att kunna verifiera att du är den du utger dig för att vara när du diskuterar känsliga ämnen, t ex ger referenser på företag. Då kan det ibland också hända att vi kontrollerar din ip-adress för att verifiera att du är den du utger dig för att vara. Du kan ladda ner personuppgifterna vi har om dig via din profil.

Du får inte visa en hemsida i din profil som kan spåras till ett företag som kan tänkas ha ekonomiska intressen i det som diskuteras på Europa runts forum om detta inte godkänts av oss.

§ 3 Signatur

Om du skriver en signatur under Inställningar får den inte innehålla reklam eller hatiskt innehåll. På forum.europarunt.se är alla lika. Det är genom hur du diskuterar du visar vem du är. Bara interna länkar är tillåtna av säkerhetsskäl i signaturen.

§ 4 Diskussionsregler

Forumet på Europarunt.se är till för konsumenter dvs privatpersoner, som har intresse för resor och tåg i synnerhet. Här byter vi erfarenheter, tar och ger råd.

§ 4.1 Redigering och radering av inlägg

Du kan redigera eller radera ett inlägg. Räkna med att det du har publicerat finns kvar för alltid. Om man skulle radera trådar och bilder som illustrerar frågeställningen försvinner vitsen med hela forumet. Andra medlemmars - som har lagt ner tid på att hjälpa dig - arbete blir förgäves. Vänligen respektera det.

Moderatorer tar inte heller bort inlägg på uppmaning av den som skapade det om man har gjort inlägget i utpressningssyfte mot ett företag man ville få rätt mot. Ångrar man sig eller blir kompenserad och vill ta bort inlägget, får man istället göra ett nytt inlägg och berätta händelseutvecklingen. Har du andra särskilt ömmande personliga skäl till att ditt inlägg skulle raderas, klicka på texten Rapportera i inlägget och skriv dina skäl, så tittar vi på det. Läs mer i vår datapolicy (<länk).

§ 4.2 Håll dig till ämnet

Det är bättre att du startar en ny tråd än att du avviker från ämnet. Flera ämnen i samma tråd gör det svårt att hitta informationen man söker.

§ 4.3 Skriv en tydlig rubrik

Undvik generella rubriker som “En liten fråga” eller “Hjälp”. Rubriken ska säga något om frågan t ex ”Nattåg till Berlin” eller ”Snabbtåg till Paris”

§ 4.4 Gott debattklimat - visa respekt och hjälp till om du kan

Vi eftersträvar ett gott debattklimat, vilket innebär att alla får komma till tals och blir behandlade med respekt. Diskutera sakfrågor utan att brusa upp eller gå till personangrepp. Det är naturligt att ha olika åsikter.

4.4.1 Vi välkomnar nya medlemmar och behandlar dem väl.

4.4.2 Ingen fråga är för dum att ställa. Alla har vi olika erfarenhet och utgångsläge. Har du inget sakligt svar, bara ignorera frågan och svara inte.

4.4.3 Alla har rätt att få hjälp med sina frågor. Säger man att man har ett en fråga eller fundering så har man det, även du kanske inte tycker det. Undvik att svara istället för att antyda att personen inte borde ha frågat.

4.4.4 Misstänker du att någon är ett sk. troll som driver med oss och skriver bara för att få uppmärksamhet så ska du rapportera det. Skriv det inte i tråden.

4.4.5 Undvik att be någon att googla för att hitta svaret. Har man ställt frågan här är det för att vill ha våra medlemmars synpunkter och inte googles sökträffar.

§ 4.5 Använd ett vårdat språk

Till exempel innebär det att vi inte använder svordomar.

§ 4.5.1 Klanka inte ner på bristande språkkunskaper

Alla har vi olika förutsättningar och är bra på olika saker. Tänk på att vissa personer har läs- och skrivsvårigheter. Naturligtvis är man lika välkommen att diskutera hos oss om man har dyslexi som om man inte har det.

§ 4.6 Specialregel om projekttrådar & kommentarer till redaktionella artiklar om husbyggen

De trådskapare (TS) som startar en egen resetråd gör det oftast för att berätta om sin resa, och dela med sig av sina erfarenheter, något som vi välkomnar varmt. Visa hänsyn till trådskaparen, som bestämmer själv hur man vill utforma sin reseberättelse och även hur ofta man vill uppdatera tråden.

Respektera också trådskaparens integritet och rätt att vara privat.

§ 4.7 Diskutera politik

Vi diskuterar endast resor på Europarunts forum, politik får deserteras i andra forum. Anledningen till det är att politiska diskussioner tenderar att spåra ut och vi blir ovänner med varandra, vilket hindrar diskussionen om vårt kärnämnen. Därtill ställer politiska diskussioner orimliga krav på moderering.

§ 4.8 Kvalitet, inte kvantitet

Driv diskussionen framåt och motivera dina åsikter. Har du inget konstruktivt att säga, säg inget. Att skriva bara för att få många poster leder ingen vart. Meningslösa inlägg gör det svårare att hitta det som är värdefullt och innebär att man slösar med andra människors tid.

§ 4.9 Dubbelposta inte

Posta inte samma fråga i flera olika delforum.

§ 4.10 Bumpning

Att skriva inlägg bara för att flytta tråden högre upp i trådlistningen (bumpning), är endast tillåtet en gång per tråd efter 24 timmar från att det ursprungliga inlägget postades.

§ 4.11 Sök och åter sök

Använd sökfunktionen för att ta reda på om din fråga ställts tidigare. Det är dock tillåtet att ställa en tidigare besvarad fråga, om du av någon anledning vill ha ett “eget” svar på din fråga.

§ 4.12 Citat

Infoga bara citat när det är nödvändigt, dvs om det finns risk att man inte förstår vem du svarar med ditt inlägg. För många citat gör det svårare att följa diskussionen.

§ 4.13 Följ svensk lag

Skriv inte inlägg som är kränkande för enskilda personer. Vidare är det inte tillåtet att göra information tillgänglig som står i strid med dessa forumregler eller svensk lag, vilket bl a innebär att det inte är tillåtet att uttrycka hat eller ringaktning, vara sedeslös, publicera pornografiskt innehåll eller bidra till spridning av datavirus i vårt forum. Det är inte heller tillåtet att publicera material som någon annan än du själv har upphovsrätten till.

§ 4.14 Djurvänner

På Europarunts forum är vi också djurvänner och uppmanar inte till djurplågeri av något slag.

§ 4.15 Upphovsrätt

Du har själv upphovsrätten till text och bild du lägger ut, men det innebär också en skyldighet att följa svensk lag och dessa regler. Europarunt.se har dock rätt att utan särskild ersättning publicera material (sk artikelbanner) på Europarunt startsida för att driva trafik till er tråd, då vi anser att den har högt läsarintresse.

§ 5 Reklam

Reklam är förbjudet i forumet, företag och organisationer får inte delta i diskussionen, utom i de fall där särskilt tillstånd har getts (se nedan). Inlägg från företag eller organisationer som inte har särskilt tillstånd kommer att raderas och användaren som gjorde inlägget kan komma att stängas av vid upprepning av regelbrott.

Är du företagare eller organisation som vill nå ut till våra besökare så är det ofta möjligt att hitta olika former av samarbeten. Maila oss på hej@europarunt.se för att diskutera ett eventuellt samarbete.

§ 5.1 Undantag till regeln om reklam

Företag får inte delta i diskussionen. Undantaget är företag som känner sig kränkta av en diskussion i vårt forum eller ett företag som vill reda ut rena missförstånd kring sin produkt. De kan få gå till svars i den enskilda diskussionen för att ge sin version. Inlägget från företaget ska då modereras först. Kontakta Europarunt.se moderatorer på hej@europarunt.se för att diskutera hur inlägget ska utformas och publiceras.

§ 5.2 Dold reklam

Upprepade, systematiska rekommendationer av produkter eller tjänster från samma eller olika medlemmar kan komma att ses som reklam även om ingen tydlig koppling till trådens ämne finns. Denna typ av inlägg kan raderas utan förvarning.

§ 5.3 Utskick till medlemmar via PM eller e-post

Reklam via e-post eller PM till våra medlemmar är inte tillåten. Din e-postadress lämnas aldrig ut till tredje part. Endast Europarunt skickar ut ett officiellt nyhetsbrev månadsvis, samt kring rabattperioder. Detta nyhetsbrev kan innehålla reklam. Längst ner i varje nyhetsbrev finns instruktioner till hur du kan avprenumerera för att inte få fler nyhetsbrev i framtiden.

§ 5.4 Undersökningar

Det är inte tillåtet för andra företag och organisationer än Europarunt.se att göra marknadsundersökningar via vårt forum.

§ 6 Referenser på företag, personamn

I Europarunts forum finns ett antal delforum där vi ger referenser på företag i samband att vi diskuterar olika tjänster och företag.

Om en referens på ett företag ska ges måste det formuleras trovärdigt. Är det av negativ bemärkelse bör alla omständigheter i ärendet berättas och inget utelämnas. Det är önskvärt för läsaren att få så mycket detaljer och bakgrundsfakta som möjligt för att själv kunna bilda sig en uppfattning om vad som har hänt. Kortfattade och/eller icke väl underbyggda referenser från annars anonyma medlemmar kan komma att raderas utan förvarning.

Observera att det inte är tillåtet att nämna personnamn när man ger referenser i vårt forum, om den personen inte gett tillåtelse.

§ 7 Respektera våra moderatorer

Moderatorerna finns där för er skull, de upprätthåller ordningen i forumet, visa dem respekt. Synpunkter på moderering skickas via PM och läggs aldrig ut i forumet.

§ 8 Övrigt

Vi har rätt att ta bort inlägg som strider mot dessa regler eller svensk lag, utan förvarning.

§ 9 Tänk på att du ofta inte vet vem det är som har skrivit ett inlägg. Det är omöjligt för oss att bekräfta sanningshalten i varje inlägg. Ta därför innehållet i forumet för vad det är och kontrollera själv innan du agerar utifrån något du läst i vårt forum.

§ 10 Kommentera redaktionella artiklar

Dessa regler gäller även när du kommenterar redaktionellt innehåll på sajten. Du kommenterar sakinnehållet i artiklar, ska vara konstruktiv och driva diskussionen framåt.

§ 11 Har frågor om och synpunkter

Frågor och synpunkter på Europarunt innehåll och inriktning, utveckling ska mailas till hej@europarunt.se Kommentarer som bryter mot dessa regler raderas. Observera att vi INTE svarar på era resefrågor, det är forumets uppgift. Har du frågor kring biljettbokning kan ni kontakta våra resekonsulter på 08 - 53 52 53 00

§ 12 Reglerna uppdateras då och då

Reglerna uppdateras då och då och du är skyldig att kontinuerligt hålla dig informerad om ändringar i dessa villkor.