Forumsregler på EuropaRunts forum

Villkor och regler på Europa Runts forum

Trivsel
För att hålla diskussionerna på EuropaRunts forum på en trevlig och konstruktiv nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl internet som i det vardagliga livet, behöver inte vara svårare än så.

 • Var trevlig och respektera andra.
 • Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är inte tillåtna. Argumentera gärna, men låt det inte spåra ur till pajkastning.
 • Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får inte förekomma i forumet. Använd i stället forumets funktion för privata meddelanden.
 • Det är inte tillåtet att sprida eller länka till pornografi.
 • Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är inte tillåtet.
 • Meningslösa inlägg som inte för diskussionen framåt är förbjudna.

Innan du skriver
För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:

 • Läs de klistrade trådarna som finns i respektive forumdel innan du ställer frågor.
 • Använd SÖK-funktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad.

När du skriver

 • Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.
 • Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet.
 • Det är inte tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne, varken i samma eller olika forumdelar (så kallad korspostning).
 • Om en moderator har låst en tråd, är det inte tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne.
 • Använd gärna ämnestaggar för att förtydliga innehåll i era inlägg.

Bumpning
Det är inte tillåtet att skriva inlägg som endast är till för att flytta tråden högre upp i trådlistan (så kallad bumpning).

Anmäl olämpliga inlägg
Medlemmar har möjlighet att rapportera misstänkta regelbrott genom att klicka på knappen ”rapportera inlägg” i inläggets övre kant. Använd gärna denna funktion, men informera inte om det i tråden. Kommentera inte heller regelbrottet i tråden. Sker detta trots allt är det inte tillåtet att klaga på anmälaren.

Avatarer

 • Avatarer får inte vara animerade och får inte heller föreställa eller likna något som kan uppfattas som stötande.
 • Avatarer är att betrakta som personliga. Använd därför inte någon annan användares avatar utan tillåtelse.

Piratkopiering
Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är inte heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättskyddade verk.

All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjuden.

Trots att det kan vara lagligt att göra privata kopior är diskussioner om detta inte tillåtet. Svensk och internationell lagstiftning är svårtolkad och föränderlig och eftersom forumets moderatorer inte är jurister som kan bedöma varje enskilt fall är samtliga diskussioner av denna typ förbjudna.

Brott
Det är inte tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.

Marknadsföring och försäljning
Forumet får inte användas för att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras verksamhet.

Användare

 • Användarkonton är personliga och får inte säljas eller överlåtas. En fysisk person får inte registrera mer än ett användarkonto och det är inte tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. För att förebygga missbruk raderas inte användarkonton eller tillhörande uppgifter på begäran. Det är möjligt att byta användarnamn genom att kontakta administratörerna eller hör av er på hej@europarunt.se.

 • Representanter från företag i resebranschen har fritt tillträde till forumet, men måste kontakta administratörerna för att registrera ett officiellt användarkonto. Representanter har tillåtelse att agera som vanliga medlemmar, svara på frågor och hjälpa till med ärenden. All slags reklam och marknadsföring är förbjuden.

Synpunkter på moderering eller webbplatsen
Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Skapa inte en tråd om det i forumet. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att lämna genom att skapa en tråd i forumdelen Feedback.

Moderatorer
Den dagliga driften av diskussionsforumet sköts av förtroendevalda medlemmar och representanter från EuropaRunts team, så kallade moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra forumet så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att klicka på knappen ”anmäl” i inläggets nedre kant. Det går också bra att använda den funktionen för att få hjälp av moderatorerna om du exempelvis råkat stava rubriken på din tråd fel eller av misstag placerat den i en forumdel där den inte hör hemma.

Rättigheter
EuropaRunt hävdar ingen äganderätt till användargenererad information. Genom att använda våra tjänster, lägga ut text, bilder eller annan media, ger du emellertid EuropaRunt tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet.

Användargenererad information
Vem som helst kan registrera ett användarkonto och använda våra tjänster. Alla inlägg i forumet samt kommentarer till artiklar är användargenererad information och återspeglar inte EuropaRunts synsätt eller ståndpunkter.

Personlig integritet
All inkommande datakommunikation lagras, inklusive IP-adresser och annan metadata. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten.

Vid frågor kring forumets innehåll kontakta administratörer eller hör av er på hej@europarunt.se